خانهقوانین جلساتورود به جلساتجزوه گردانندگیراهنماییارتباط با ما

 

برنامه های آموزشی

خانم سمر تهرانی در جلسات مجازی بهبودی چت از 15 فوریه 2015 تا 8 مارچ 2015 هر یکشنبه از 12 تا یک بعد از ظهر به وقت لوس آنجلس

در اطاق eLearning

15 فوریه - افسردگی بعد از ترک
22 فوریه - تعادل در تصمیم گیری در روابط عاطفی
1 مارچ    - شرم و اثراتش
8 مارچ    - فقدان انگیزه و یافتن آن

 

 

برنامه های آموزشی گذشته

خانم سمر تهرانی در جلسات مجازی بهبودی چت با راهیان دنیای بهبودی در مورد مت آفتامین ها سخن می گویند.